Stres Protekt

psihološka podrška po mjeri čovjeka

Stres protekt ima otvorena vrata za sva vaša pitanja i potrebe.  Osnovan je s ciljem pružanja pomoći kod stresnih situacija. Osim pomoći kod stresnih situacija želimo vam i približiti psihologiju čovjeka bilo da zadovoljimo vašu puku znatiželju za psihologijom, psihoeduciramo vas ili savjetujemo oko tegoba koje osjećate. 

Okupljamo stručnjake iz raznih područja psihologije kako bi vam približili stručne preporuke i savjete. Nudimo vam radionice, predavanja, savjetovanje i psihologijska testiranja u svrhu poboljšanja kvalitete vašeg života i pružanju podrške vašem osobnom rastu i napretku. 

 

Mala pomoć stručnog tima psihologa može olakšati katkad zahtjevne životne okolnosti i mnogočemu vas naučiti. 

Zašto odabrati Stres Protekt?

Stručnost: vaše potrebe zadovoljavaju stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom rada u zdravstvu 

Povjerenje: diskrecija i stručnost su ključ na kojemu gradimo vaše povjerenje 

Brzina: u najkraćem mogućem roku pronalazimo psihologa specijaliziranog za vaš problem 

Raznolikost: nudimo vam psihološka savjetovanja, radionice, predavanja i testiranja 

Zanimljivost: teme radionica pokrivaju gotova sva područja psihologije kako bi zadovoljili svačiju potrebu 

Socijalna podrška: kroz grupne radionice potičemo međusobnu koheziju 

Stres Protekt stručni tim

Iskustvo na koje možete računati

Osim našeg stalnog stručnog tima Ide, Vlatke i Antoane, Stres Protekt surađuje s psiholozima iz područja dječje psihologije, znanosti, zdravstvene psihologije, ljudskih resursa, kliničke psihologije i psihoterapije te liječnicima anesteziolozima educiranih za davanje akupunkture.

Ida Juranić, mag.psych., MBA

"The only person who is educated is the one who has learned how to learn and change."

 

Carl Rogers

Ida Juranić

Rođena 26. kolovoza 1980. u Zagrebu, diplomirala psihologiju na Hrvatskim studijima te poslijediplomsko obrazovanje stekla na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, smjer Poslovno upravljanje - MBA. Kako bi za sebe rekla da je vječiti student, tako se i dalje euducira, trenutno za kognitivno-bihevioralnog psihoterapeuta pri uduruženju HUBIKOT i mindfulness trenera.

 

Karijeru je započela kao istraživač tržišta u agenciji dr.sc. Gorana Milasa, Target, koji ju je kroz kolegije na fakultetu te kroz rad u agenciji poduičo logici znanstvenog rada koja je primjenjiva, kako kaže, ne samo u znanosti i struci općenito već takav način donošenja zaključaka smanjuje distorzije i u svakodnevici. Osim u agenciji Target, radila je i u drugim agencijama za istraživanje tržišta: Prizma i Hendal, no srce ju je vuklo radu s ljudima te se preusmjerila u medicinu rada što i danas svakodnevno radi. U Ustanovi Opus Medicus je posljednjih 8g.

 

Od 2011. nakon polaganja stručnog ispita za osnovnu i posebnu dopusnicu iz područja medicine rada bavi se psihološkom djelatnošću. Svakodnevno radi psihološke procjene i psihološko savjetovanje radno sposobnoj populaciji te kao psiholog konzultant za nekoliko poduzeća sudjeluje u odabiru kadra i daje preporuke za njihovo upravljanje.  
 

Od 2014. do danas je objavila tri znanstvena rada kroz koje je usavršila sustavan i operacionaliziran pristup problematici. Osim praktičnog usavršavanja u znanstvenom pristupu od 2014. potiče i popularizaciju psihološke struke kroz stručne osvrte na aktualne teme za televizijske kuće RTL i HRT.

 

2014. godine idejni je začetnik i suosnivač udruge StresProtekt koja pruža psihološku procjenu, te individualno i grupno savjetovanje najčešće kod akutnih stresnih reakcija, anksioznih poremećaja i smetnji, poremećaja prilagodbe te depresivnih smetnji. Veliki fokus stavlja na prevenciju psihoedukacijom.

 

Važnost edukacije potkrepljuje i višegodišnjim mentorstvom psiholozima vježbenicima i edukantima medicine rada te je 2017. na Hrvatskim studijima, Sveučilišta u Zagrebu provela predavanje na temu zdravstvena psihologija rada.

Vlatka Molnar, mag.psych.

"We almost always have choices, and the better the choice, the more we will be in control of our lives."
William Glasser

Vlatka Molnar

Rođena  20. ožujka 1986. u Zagrebu, gdje je završila Studij psihologije na Filozofskom fakultetu. 
Stručno osposobljavanje započela je u Klinici za psihijatriju Vrapče i Domu zdravlja Zagreb-Centar, gdje je i danas zaposlena. Psihološke djelatnosti kojima se bavi uključuju medicinu rada, psihodijagnostiku i savjetodavni rad.

 

Svoj savjetodavni rad je unaprijedila Treningom savjetodavnog razgovora. Posjeduje osnovnu i posebnu dopusnicu iz područja medicine rada. Supervizant je kognitivno-bihevioralne psihoterapije a, s obzirom na potrebu za cjeloživotnim razvojem i učenjem, educira se i u području Realitetne terapije - Teorije izbora.

 

Pohađala je razne edukacije za primjenu psihodijagnostičkih testova, a neke od njih su: 

  • Minessota multifazični inventar ličnosti (MMPI-2) -početna i napredna edukacija;

  • Višefaktorski upitnik rukovođenja (MLQ); Bohumski inventar ličnosti (BIP) u organizacijama; 

  • Primjena, evaluacija i normiranje testa d2; 

  • RCFT i srodni testovi: neuropsihologijska procjena vidne percepcije, konstrukcije i pamćenja kod djece i odraslih; 

  • Projektivna tehnika mozaik - početna i napredna edukacija; 

  • Inventar za ispitivanje ličnosti (PAI); 

  • Struktuirani inventar simuliranih simptoma-SIMS; 

  • Wartegg test crteža edukacija... 

Kroz volonterski rad pomagala je djeci s poteškoćama u razvoju i učenju.
 

Svoju najveću i najbitniju ulogu ipak ostvaruje kroz majčinstvo, te namjerava svoja iskustva prenijeti i na područje profesionalnog djelovanja.