Opći uvjeti poslovanja i izjava o privatnost

OPĆE ODREDBE

 

StresProtekt pruža online plaćanje putem svoje web stranice na domeni stresprotekt.com, na World Wide Web mreži - Internet. Usluga se sastoji od pružanja informacijskih usluga, upravljanja sadržajem te provođenja financijskih transakcija. 

Uvjeti korištenja propisuju uvjete i pravila za Krajnje korisnike i odnose se na korištenje web stranice StresProtekt.com. Korištenjem web stranice Krajnji korisnici iskazuju da se slažu s Općim uvjetima poslovanja i korištenja te pristaju na korištenje web stranice StresProtekt.com u skladu s njima. Pravo Korištenja web stranice osobno je pravo Krajnjeg korisnika i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe niti je bilo koji  korisnik ovlašten prijavljivati druge fizičke ili pravne osobe. Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti zaporki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad dolazi do prekida usluga ili do događaja koji su izvan kontrole StresProtekt te prihvaća da StresProtekt nije odgovoran za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na Internetu. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da pristup web stranicama ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.


StresProtekt zadržava pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, StresProtekt može prestati slati bilo koji dio informacija ili bilo koju vrstu informacija, može promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te može promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.


Korištenjem ovih web stranica Krajnji korisnik potvrđuje da je upoznat i suglasan s Općim uvjetima poslovanja i korištenja. StresProtekt poručuje Krajnjem korisniku: Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, ako imate manje od 18 godina ili ako ste pod zaštitom skrbnika, molimo Vas da se suzdržite od uporabe ove web stranice.


StresProtekt zadržava pravo u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatra potrebnim, ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja i/ili Izjavu o privatnosti. Stoga, savjetuje Krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima poslovanja i korištenja i Izjavi o privatnosti, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama. Svaka izmjena Općih uvjeta korištenja i/ili Izjave o privatnosti uvijek će biti prvo objavljena na web stranici, pa će tek onda početi proizvoditi pravne učinke. Nastavak korištenja web stranice i nakon objave na Internetu  novih promijenjenih Općih uvjeta poslovanja i korištenja odnosno Izjave o privatnosti, podrazumijeva se da Korisnik prihvaća izmjene. 

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ovih web stranica te sve s tim povezane troškove. StresProtekt nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme Krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja ovih web stranica.


Ova web stranica vlasništvo je StresProtekt-a. Sva međusobna komunikacija i interakcija koja se odvija putem ovih web stranica mora biti u skladu s ovim Općim uvjetima poslovanja i korištenja. Krajnji korisnici ne smiju putem ove web stranice objavljivati ili prenositi bilo kakve materijale koji ugrožavaju ili na bilo koji način krše prava drugih, bilo kakav materijal koji je po svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost, koji je vulgaran, opscen ili na drugi način nepoželjan u odmjerenoj komunikaciji, koji potiče na protupravne aktivnosti ili na drugi način krši bilo koji propis te koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja StresProtekt, sadrži oglašavanje ili ponudu bilo čijih proizvoda i usluga. Krajnji korisnik ne smije koristiti ovu web stranicu za oglašavanje ili izvođenje bilo kakve komercijalne, vjerske, političke, ili nekomercijalne promidžbe.

Svi materijali koji se nalaze na stresprotekt.com web stranicama ekskluzivno su pravo StresProtekt ili se koriste uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. BILO KAKVO KOPIRANJE, DISTRIBUCIJA, PRIJENOS, OBJAVLJIVANJE, POVEZIVANJE, DUBINSKO POVEZIVANJE, ILI MIJENJANJE NA DRUGI NAČIN OVIH WEB STRANICA BEZ IZRIČITOG PISANOG ODOBRENJA StresProtekt STROGO JE ZABRANJENO! Kršenje Općih uvjeta poslovanja i korištenja može dovesti do pokretanja parničnih postupaka i/ili do kaznenog progona protiv počinitelja radi povrede autorskih prava, prava žiga ili prava kojeg drugog oblika intelektualnog vlasništva.


Web stranica sadrži materijale zaštićene autorskim pravom, žigom, dizajnom te druge informacije koje su pokrivene drugim pravima fizičkih ili pravnih osoba, uključujući, ali bez ograničenja na, tekstove, softver, fotografije, video materijale, grafiku, glazbu, zvuk, kao i cijeli sadržaj web stranica stresprotekt.com, a u skladu s propisima Republike Hrvatske. Krajnji korisnik ne smije mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati izvedenice ili na bilo koji način iskorištavati bilo koji sadržaj, u cijelosti ili djelomično. Krajnji korisnik može preuzimati, ispisivati i spremati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite uporabe. Nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prijenos, izdavanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog materijala bez izričitog pismenog odobrenja StresProtekt i nositelja autorskog prava.

Krajnji korisnik ne smije na ovoj web stranici postavljati, objavljivati ili na drugi način činiti dostupnima bilo kakav materijal koji podliježe autorskom pravu, žigu, ili drugim pravima intelektualnog vlasništva, bez izričitog odobrenja nositelja tih prava. StresProtekt nema nikakvu obavezu izvješćivati Krajnjeg korisnika ili mu pomagati odrediti da li je neki materijal podložan autorskom pravu. Krajnji korisnik je jedino i isključivo odgovoran za štetu koja može nastati povredama autorskih prava, zlouporabom žiga i drugih prava intelektualnog vlasništva ili bilo kakvih problema nastalih u vezi s objavom takvih materijala. Postavljanjem materijala na bilo koji javno dostupni dio ovih web stranice, Krajnji korisnik izjavljuje da je nositelj prava na tim materijalima i da izričito daje StresProtekt vremenski i prostorno neograničeno, besplatno, stalno, nepovratno, ne-ekskluzivno pravo i licencu za korištenje, reprodukciju, modificiranje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala (djelomično ili u cijelosti). Krajnji korisnik također daje drugim krajnjim korisnicima pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala njihovu za vlastitu uporabu. Time Krajnji korisnik daje pravo StresProtekt mijenjati, kopirati, objaviti i distribuirati bilo koji materijal koji Krajnji korisnik učini dostupnim na web stranici stresprotekt.com.


Krajnji korisnik se izričito slaže da je korištenje web stranice stresprotekt.com isključivo na odgovornost Krajnjeg korisnika tako da StresProtekt ne jamči (I) ZA POSLJEDICE KOJE MOGU NASTATI UPORABOM OVE WEB STRANICE, ILI (II) ZA TOČNOST, POUZDANOST ILI SADRŽAJ BILO KOJE INFORMACIJE, USLUGE ILI ROBE DANE PREKO OVE WEB STRANICE.


Odgovornost Krajnjeg korisnika odnosi se na sve štete ili moguće ozljede uzrokovane bilo kakvom greškom, izuzećem, prekidom, brisanjem, kvarom, kašnjenjem u radu ili prijenosu, računalnim virusom, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, uništenjem ili neovlaštenim pristupom, promjenama ili zlouporabom zapisa, raskidom ugovora, neprikladnim ponašanjem, nemarom ili bilo kakvom drugom radnjom. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da StresProtekt nije odgovoran za uvredljivo, neprikladno ili protuzakonito ponašanje Krajnjeg korisnika ili trećih strana te da rizik od šteta koji može nastati kao posljedica navedenog u potpunosti leži na Krajnjem korisniku.


Ni u kojem slučaju StresProtekt neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posljedica korištenja ili zbog nemogućnosti korištenja ovih web stranica. Krajnji korisnik izričito potvrđuje da se uvjeti ovog poglavlja odnose na cjelokupan sadržaj web stranice.

Uz prethodno navedene uvjete, StresProtekt, neće biti odgovoran, bez obzira na uzrok ili trajanje, za bilo koje pogreške, netočnosti ili druge nedostatke, neprikladnost ili neizvornost, informacija koje se nalaze na ovoj web stranici, kao i za bilo kakvo kašnjenje ili prekid u prijenosu informacija do krajnjeg korisnika, za bilo kakva potraživanja ili gubitke koji iz tog proizlaze. Niti jedna od gore navedenih strana neće biti odgovorna za bilo kakva potraživanja ili gubitke treće strane, uključujući i izgubljenu dobit.


StresProtekt nije odgovoran za bilo kakav sadržaj koji korisnik, pretplatnik, ili neovlašteni korisnik može postaviti na web stranicu. StresProtekt zadržava pravo promjene, prilagođavanja, izmjene, brisanja ili uklanjanja bilo kojeg sadržaja za koji ocjeni da je neprikladan.


Krajnji korisnik potvrđuje da su sve diskusije ocjene, komentari i privatne poruke objavljene na web stranici stresprotekt.com i na StresProtekt stranicama društvenih mreža, javne, a ne privatne prirode, i da stoga StresProtekt može nadzirati opisane komunikacije Krajnjih korisnika bez njihovog znanja i izričitog dopuštenja.


Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti i neće smatrati odgovornim StresProtekt, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih web stranica od strane Krajnjeg korisnika.


StresProtekt može raskinuti poslovni odnos s bilo kojim svojim Krajnjim korisnikom u bilo kojem trenutku. StresProtekt zadržava pravo trenutno ukinuti bilo koje zaporke ili korisničke račune Krajnjeg korisnika u slučaju bilo kakvog ponašanja Krajnjeg korisnika koje StresProtekt, prema svojoj diskrecijskoj ocjeni, smatra neprihvatljivim, kao i u svakom slučaju nepoštivanja Općih uvjeta poslovanja i korištenja od strane Krajnjeg korisnika. 

Korisnik može svoje upite i komentare poslati pismeno, poštom ili e-mailom, a StresProtekt će poslati pismeni odgovor poštom ili e-mailom u zakonskom roku.


StresProtekt nije odgovoran za točnost ili pouzdanost bilo kojeg mišljenja, savjeta, ili izjave koja je objavljena na stresprotekt.com web stranici, od strane bilo koga tko nije ovlaštena osoba StresProtekt. Ni pod kojim uvjetima StresProtekt neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu tim što se Krajnji korisnik oslonio na informacije dobivene putem stresprotekt.com web stranice. Na Krajnjem korisniku leži sva odgovornost ocijeniti točnost, kompletnost ili korisnost bilo koje informacije, mišljenja, stava, savjeta ili drugog sadržaja koji je dostupan putem stresprotekt.com web stranice.


Sjedište Udruge za prevenciju i pomoć osobama izloženim stresnim situacijama “StresProtekt” je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih web stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u stvarnoj i mjesnoj nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se isključivo u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih web stranica Krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz ili koji je u vezi s ovim Uvjetima ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti stvarno nadležnog suda u Zagrebu.


Pravne osobe kao kupci podliježu primjeni Zakona o obveznim odnosima i Zakona o elektroničkoj trgovini, te se na njih ne primjenjuje Zakon o zaštiti potrošača. Ovi Opći uvjeti poslovanja se primjenjuju na pravne osobe u dijelu koji se odnosi na:

 • cijenu i način plaćanja,

 • glavna obilježja proizvoda,

 • postupak sklapanja ugovora,

 • opis načina isporuke i troškove dostave,

 • opće informacije,

 • odricanje od odgovornosti te

 • trenutak sklapanja ugovora.

 

StresProtekt može prema svome izboru pravnoj osobi omogućiti u svakom konkretnom slučaju prava koja ima kupac koji je potrošač. Korisnik je osoba koja koristi web stranicu stresprotekt.com, isto kao i svaki kupac i posjetitelj web stranice stresprotekt.com.

 

Sklapanje ugovora o kupoprodaji putem web stranice stresprotekt.com. regulirano je u skladu sa zakonskim odredbama uzimajući u obzir naročito načela i odredbe direktiva Europske unije. Sklapanje ugovora putem web stranice stresprotekt.com predstavlja sklapanje ugovora na daljinu.

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja predstavljaju i predugovornu obavijest, te se odnose na sklapanje ugovora o kupoprodaji ukoliko je kupac potrošač odnosno svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao ili djeluje na tržištu izvan svoje trgovačke, poslovne, obrtničke ili profesionalne djelatnosti, te ukoliko se ugovor sklapa između trgovca i potrošača u okviru organiziranog sustava prodaje ili pružanja usluge bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača na jednome mjestu pri čemu se do trenutka sklapanja ugovora te za sklapanje ugovora isključivo koristi jedno ili više sredstava daljinske komunikacije. 

 

Sredstva daljinske komunikacije jesu sva sredstva koja se bez istodobne fizičke prisutnosti trgovca i potrošača mogu koristiti za sklapanje ugovora na daljinu, kao što je Internet i elektronička pošta. 

 

Ugovor je sklopljen kada prodavatelj prihvati ponudu kupca, te sve navedeno na stranicama stresprotekt.com predstavlja poziv na stavljanje ponude. Prodavatelj može raskinuti ugovor o kupoprodaji, ako kupac ne uplati kupoprodajnu cijenu, te nije dužan izvršiti isporuku proizvoda do trenutka primitka cjelokupne kupoprodajne cijene, osim u slučaju kada je kupac odabrao način plaćanja pouzećem. Ukoliko kupac iz nekog razloga ne preuzme pošiljku te se ista vrati prodavatelju, prodavatelj neće ponoviti druge dostave.

 

Sastavni dio ovih Općih uvjeta poslovanja su i Opći uvjeti zaštite osobnih podataka.  Ukoliko se korisnik ne slaže s Općim uvjetima poslovanja i Informacijom o zaštiti  podataka, dužan je napustiti i ne koristiti web stranicu stresprotekt.com.


Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici stresprotekt.com kao što su otvaranje korisničkog računa, korištenje internetske prodavaonice, ispunjavanje anketa, komentara, objavljivanje sadržaja, sudjelovanje u natjecanjima ili nagradnim igrama, slanje povratnih informacija, traženje informacija o uslugama, javljanje na oglas za posao, StresProtekt može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja dodatnih osobnih podataka, korisniku preporučujemo da svakako prouči Informaciju o zaštiti podataka.

 

Sadržaj web stranice stresprotekt.com je dostupan na hrvatskom jeziku. Službeni jezik za sklapanje ugovora o kupoprodaji je hrvatski jezik.


 

GLAVNA OBILJEŽJA USLUGA I PROIZVODA

 

Kupac se upoznaje s glavnim obilježjima usluga i proizvoda na web stranici stresprotekt.com.

 

StresProtekt zadržava pravo izmjene informacija, uključujući cijene proizvoda i akcijske ponude na web stranicama bez prethodne najave. Uz sliku proizvoda nalazi se opis glavnih obilježja proizvoda i njegova cijena s PDV-om. Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe i/ili plaćanja.

 

POSTUPAK SKLAPANJA UGOVORA

 

Kupovina se obavlja na web stranicama StresProtekt, stresprotekt.com ispunjavanjem za to predviđenog obrasca ili putem StresProtekt profila na društvenim mrežama. Prilikom ispunjavanja obrasca, kupac je dužan upisati sve podatke koji se od njega traže. Kupovinu je moguće ostvariti uz potvrdu kupca da je prethodno pročitao i razumio Opće uvjete poslovanja te da je na iste pristao i da je upoznat da je to narudžba s obvezom plaćanja.

 

Kupovina je moguća 24 sata na dan, 7 dana u tjednu. StresProtekt ne odgovara za troškove korištenja računalne opreme i telekomunikacijskih usluga potrebnih za pristup usluzi. Kupac će elektronskom poštom biti obaviješten o potvrdi narudžbe (primitku elektroničke poruke koja sadrži ponudu kupca) i slanju paketa. 

 

Kupovinu proizvoda i/ili usluga u ime i za račun maloljetnika ili osobe lišene poslovne sposobnosti (potpuno ili djelomično), mogu zatražiti samo njihovi zakonski zastupnici. Kupovina se obavlja naručivanjem dostupnih proizvoda i usluga koje kupac bira na temelju osnovnog opisa. Kupovina se obavlja u nekoliko jednostavnih koraka u udobnosti doma kupca, s bilo kojeg mjesta u svijetu. 

 

Kupac može izabrati određeni proizvod ili uslugu koji ga zanima i pročitati dostupan opis proizvoda kako bi mogao samostalno donijeti odluku odgovara li proizvod njegovim potrebama.
 

Narudžba proizvoda se obavlja elektronskim putem. Kupnju nije moguće nastaviti bez označavanja kućice "Slažem se s Općim uvjetima poslovanja" čijim označavanjem kupac potvrđuje da je pročitao i razumio ove Opće uvjete poslovanja te da se s istima slaže i označavanjem kućice „Upoznat sam s tim da narudžba uključuje obvezu plaćanja“. Ukoliko se kupac slaže s kupnjom proizvoda može kliknuti na ikonu „Plati“. Nakon što kupac pritiskom na ikonu "Plati" izvrši narudžbu, prodavatelj će na adresu e-pošte kupca poslati Opće uvjete poslovanja zajedno s potvrdom narudžbe te brojem iste kojom potvrđuje da je narudžba kupca zaprimljena i u procesu obrade. 
 

 1. Prodavatelj će kupcu poslati na adresu njegove e-pošte potvrdu o sklopljenom kupoprodajnom ugovoru zajedno s potvrdom da je paket poslan ukoliko je riječ o proizvodu.

 2. Ukoliko kupac ne primi naručene proizvode koje je platio u roku od 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od izvršenog plaćanja, odnosno 20 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od sklapanja kupoprodajnog ugovora s ugovorenim plaćanjem po primitku, dužan je obavijestiti StresProtekt o istom na adresu e-pošte ida@stresprotekt.com.

 3. Ukoliko kupac nije zaprimio potvrdu kupnje putem e-pošte u roku od 72 sata ili nije moguće pristupiti usluzi na način naveden u e-poruci, dužan je kontaktirati prodavatelja na adresu e-pošte  ida@stresprotekt.com  ili na broj telefona  +385 99 359 0277  svaki radni dan u vremenu od 8 – 16 sati.

 4. U slučaju da StresProtekt iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti isporučiti neki od naručenih proizvoda, s kupcem će, telefonom ili e-porukom, u kontakt stupiti djelatnik StresProtekt u svrhu dogovora o isporuci zamjenskog proizvoda ili eventualnog otkazivanja naručenog proizvoda. 

 5. U slučaju problema ili nejasnoća tijekom narudžbe kupac može kontaktirati StresProtekt na adresu e-pošte  ida@stresprotekt.com  ili na broj telefona +385 99 359 0277 radnim danom u vremenu od 8 – 16 sati.

 

CIJENA PROIZVODA I NAČIN PLAĆANJA

 

Kupac se obvezuje naručene proizvode platiti jednim od sljedećih načina plaćanja:

 

 • Uplatom na račun – na adresu e-pošte navedenu kod narudžbe šalju se podaci potrebni za uplatu, uključujući broj računa na koji kupac treba uplatiti iznos narudžbe. Kupac može izvršiti plaćanje korištenjem internet bankarstva ili uplatom u poslovnici banke, poštanskom uredu, na FINI i sl. Nakon zaprimanja uplate kupca šalju se naručeni artikli na adresu koju je naznačio u narudžbi.

 • PayWay servisom elektroničkog plaćanja kreditnim ili debitnim karticama: Visa Electron, MasterCard, Maestro i Visa. 

 • PayPal servisom elektroničkog plaćanja. 


 

IZJAVA O SIGURNOSTI 

HT Pay Way primjenjuje najmodernije standarde u zaštiti podataka – Secure Socket Layer (SSL) protokol sa 128-bitnom enkripcijom podataka i MD5 algoritam. ISO 8583 protokol osigurava da se razmjena podataka između T-Com sustava i autorizacijskih centara kartičnih kuća obavlja u privatnoj mreži, koja je od neautoriziranog pristupa zaštićena dvostrukim slojem “vatrozida” (firewalla).

PODACI O DOSTAVI 

 

Ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude kupca, a proizvod će biti otpremljen dostavnoj službi u roku 15 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) po primitku uplate kupoprodajne cijene.

 

Ako kupac odabere način plaćanja pouzećem, ugovor o kupoprodaji je sklopljen trenutkom prihvata ponude.

 

Proizvod će biti dostavljen kupcu na teritoriju Republike Hrvatske u roku od 15 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi, kupcu na adresi unutar Europske Unije u roku od 30 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi, kupcu na adresi unutar Sjedinjenih Američkih Država u roku od 45 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni) od predaje proizvoda dostavnoj službi, a kupcu na adresi unutar Republike Srbije te Bosne i Hercegovine u roku od 30 radnih dana (subota, nedjelja i neradni dani isključeni).

 

Račun R1 kupac je dužan zatražiti prilikom ispunjavanja narudžbe, naknadni zahtjevi za R1 računom neće biti uvaženi.

 

Ukoliko se plaćanje vrši bankovnom doznakom (virmanom ili internet bankarstvom) kupac je dužan koristiti podatke za uplatu koje primi e-poštom od strane prodavatelja.

 

Ugovorena kupoprodajna cijena uključuje sve poreze i davanja te je izražena u Hrvatskim kunama. Kupac plaća eventualni trošak konverzije valuta.

 

OPIS NAČINA ISPORUKE PROIZVODA I TROŠKOVI DOSTAVE

 

Narudžbu StresProtekt dostavlja u rokovima navedenima pod „Cijena proizvoda, način plaćanja i podaci o dostavi“. 

StresProtekt prije svake isporuke proizvoda provjerava ispravnost naručenog proizvoda. 

 

TROŠKOVI DOSTAVE

 

Troškove dostave u cijelosti plaća kupac, osim ako je drugačije navedeno web stranici stresprotekt.com.


StresProtekt dostavu vrši unutar Republike Hrvatske, Europske Unije, Republike Srbije, Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.

 

Kupci su dužni pošiljku preuzeti i pregledati pred dostavljačem, a sve kako bi se izbjegle naknadne reklamacije zbog mogućnosti oštećenja pošiljke prilikom dostave.

 

Ukoliko StresProtekt nije u mogućnosti isporučiti naručeni proizvod, o tome će obavijestiti kupca. Kupac može prekinuti narudžbu ili pričekati dok proizvod bude ponovno dostupan. Ukoliko StresProtekt nije u mogućnosti isporučiti proizvod u ugovorenom roku obavještava kupca koji mu je dužan ostaviti naknadni razumni rok za ispunjenje ugovora o kupoprodaji.

 

Ukoliko kupac ne preuzme proizvod ili odbije preuzeti proizvod bez valjanog razloga, StresProtekt zadržava pravo zahtijevati nadoknadu troškova manipulacije, transporta i drugih mogućih troškova.

 

UVJETI POVRATA I REKLAMACIJE

 

StresProtekt (dalje: prodavatelj) odgovara za materijalne nedostatke proizvoda do trenutka prijelaza rizika na kupca (trenutak predaje stvari u posjed kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik), bez obzira je li mu materijalni nedostatak bio poznat. Također, isti odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prijelaza rizika na kupca ako su posljedica uzroka koji je postojao prije toga. Predmnijeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest mjeseci od prijelaza rizika na kupca postojao u vrijeme prijelaza rizika, osim ako prodavatelj ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz naravi stvari ili naravi nedostatka.

 

Nedostatak postoji:

 1. ako stvar nema potrebna svojstva za svoju redovitu uporabu ili za promet,

 2. ako stvar nema potrebna svojstva za posebnu uporabu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavatelju ili mu je morala biti poznata,

 3. ako stvar nema svojstva i odlike koje su izrijekom ili prešutno ugovorene, odnosno propisane,

 4. kad je prodavatelj predao stvar koja nije jednaka uzorku ili modelu, osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obavijesti,

 5. ako stvar nema svojstva koja inače postoje kod drugih stvari iste vrste i koja je kupac mogao opravdano očekivati prema naravi stvari, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavatelja, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima stvari (reklame, označavanje stvari i dr.).

 

Potrošač je obvezan obavijestiti prodavatelja o postojanju vidljivih nedostataka u roku od dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od prijelaza rizika na potrošača.

 

Kad se nakon primitka stvari od strane kupca pokaže da stvar ima neki nedostatak koji se nije mogao otkriti uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari, kupac je dužan, pod prijetnjom gubitka prava, o tom nedostatku obavijestiti prodavatelja u roku od dva mjeseca računajući od dana kad je nedostatak otkrio. 

 

Prodavatelj ne odgovara za nedostatke koji se pokažu pošto proteknu dvije godine od predaje stvari. Prava kupca koji je pravodobno obavijestio prodavatelja o postojanju nedostatka gase se nakon isteka dvije godine, računajući od dana odašiljanja obavijesti prodavatelju, osim ako je prodavateljevom prijevarom kupac bio spriječen da ih ostvaruje. 

 

Ako se utvrdi postojanje materijalnog nedostatka prodavatelj može imati jednu od slijedećih obveza, sve u skladu s pravilima Zakona o obveznim odnosima: 

 • uklanjanje nedostatka,

 • predaja drugog proizvoda bez nedostatka,

 • sniženje cijene,

 • raskid ugovora.

 

Prava temeljem materijalnog nedostatka na stvari regulirana su Zakonom o obveznim odnosima.

 

Kada je kupac pravna osoba na njega se odnose pravila o materijalnom nedostatku propisana Zakonom o obveznim odnosima, posebno u dijelu u kojem je materijalni nedostatak za pravne osobe uređen drugačije od ovdje navedenoga u Općim uvjetima poslovanja, tada se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima.  

 

PRAVO NA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA

 

Potrošač može ugovor jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

 

Rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, proizvod predan u posjed.

 

Ukoliko potrošač jednom narudžbom naruči više komada proizvoda koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok od 14 dana započinje teći od dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka proizvoda.

 

Ako je ugovorena redovita isporuka robe kroz određeni period, rok od 14 dana započinje teći dana kada je potrošaču ili trećoj osobi određenoj od strane potrošača, a koja nije prijevoznik, predan u posjed prvi komad ili prva pošiljka proizvoda.

 

Ukoliko potrošač ne bude obaviješten o pravu na raskid ugovora, pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku 12 mjeseci od isteka roka od 14 dana. 

 

Ako je prodavatelj dostavio potrošaču obavijest o pravu na raskid ugovora u roku od 12 mjeseci pravo na jednostrani raskid ugovora prestaje po isteku roka od 14 dana od kada je potrošač primio tu obavijest.

 

Da bi potrošač mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, isti mora prodavatelja obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom na adresu Udruga za prevenciju i pomoć osobama izloženim stresnim situacijama “StresProtekt”, Horvaćanska 75, 10000 Zagreb ili elektroničkom poštom na ida@stresprotekt.com, u kojoj će navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a potrošač može, po vlastitom izboru, koristiti i niže priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

 

Primjerak obrasca za jednostrani raskid ugovora potrošač može elektronički ispuniti tako da klikne na online obrazac za jednostrani raskid ugovora ili ga preuzme u .pdf verziji na dnu stranice.

 

Potvrdu primitka izjave o jednostranom raskidu ugovora prodavatelj će dostaviti potrošaču bez odgađanja, elektroničkom poštom. U slučaju raskida ugovora, svaka je strana dužna vratiti drugoj strani ono što je primila na temelju ugovora. Osim kada je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenog tek nakon što mu roba bude vraćena, odnosno, nakon što mu potrošač dostavi dokaz da je robu poslao natrag prodavatelju, ako bi o tome prodavatelj bio obaviješten prije primitka robe.

 

Prodavatelj nije u obvezi izvršiti povrat dodatnih troškova koji su rezultat potrošačeva izričitog izbora vrste prijevoza koji je različit od najjeftinije vrste standardnog prijevoza koji je ponudio prodavatelj. Prodavatelj mora izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojim se koristio potrošač prilikom plaćanja, osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da potrošač ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

 

Osim ako je prodavatelj ponudio da robu koju potrošač vraća sam preuzme, potrošač mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor.

 

Smatra se da je potrošač izvršio svoju obvezu povrata robe na vrijeme ako prije isteka roka pošalje robu ili je preda prodavatelju, odnosno osobi koju je prodavatelj ovlastio da primi robu.

 

Sve izravne troškove povrata proizvoda potrošač je dužan snositi sam. Potrošač je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti proizvoda.

 

Kako bi potrošač utvrdio prirodu, obilježja i funkcionalnosti robe isti može postupati s robom i pregledati robu isključivo na način na koji je to uobičajeno pri kupnji robe u prostorijama prodavatelja. Robu koju kupac namjerava vratiti u roku od 14 dana isti ne smije poduzimati bilo koje radnje kojima bi umanjio vrijednost robe.

 

U periodu u kojem potrošač ostvaruje pravo povrata robu mora čuvati s dužnom pažnjom odnosno mora se ponašati kao osobito pažljiv i savjestan čovjek. U slučaju umanjenja vrijednosti proizvoda koje je rezultat rukovanja proizvodom prodavatelj će se naplatiti iz iznosa primljene kupoprodajne cijene u omjeru umanjenja vrijednosti robe prema vlastitoj procijeni uzimajući u obzir objektivne kriterije svakog pojedinog slučaja. 


 

Pravo na raskid ugovora o kupoprodaji nije dopušten u sljedećim slučajevima kada je:

 • predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču,

 • predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

 • predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

 • potrošač posebno zahtijevao posjet trgovca radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je potrošač izrijekom zahtijevao, trgovac pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, potrošač ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnim uslugama ili robom.

 

Kada je kupac pravna osoba na njega se ne primjenjuje odjeljak ovih Općih uvjeta poslovanja pod nazivom „Pravo na jednostrani raskid ugovora“. Kod pravnih osoba se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini. 

 

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA 

POTROŠAČA

 

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača, potrošač može poslati putem pošte na Udruga za prevenciju i pomoć osobama izloženim stresnim situacijama “StresProtekt”, Horvaćanska 75, 10000 Zagreb, elektroničke pošte na adresu e-pošte: ida@stresprotekt.com ili osobno u poslovnim prostorijama prodavatelja na adresi Udruga za prevenciju i pomoć osobama izloženim stresnim situacijama “StresProtekt”, Horvaćanska 75, 10000 Zagreb.

 

Kako bi potrošaču StresProtekt odgovorio na pisani prigovor koji nije upućen elektroničkom poštom, mole se potrošači da navedu točne podatke o svome imenu i prezimenu te adresi na koju će im biti dostavljen odgovor. Odgovor na prigovor potrošača StresProtekt zakonski mora dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora.

   

U slučaju eventualnog spora StresProtekt i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je Općinski sud u Zagrebu uz primjenu hrvatskog prava. 

 

Ukoliko potrošač prihvaća Opće uvjete poslovanja, isti prihvaća i sve druge uvjete navedene na web stranici stresprotekt.com te sve ostale odredbe navedene na toj web stranici. Ukoliko se potrošač ne slaže s bilo kojim dijelom predugovorne obavijesti ili Općih uvjeta poslovanja moli se isti da ne koristi web stranicu stresprotekt.com i ne sklapa ugovor o kupoprodaji.

 

StresProtekt zadržava pravo izmjene ovih Općih uvjeta poslovanja i pravila bez prethodne najave. Opći uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske.

 

Ukoliko je kupac pravna osoba, na njega se ne odnose pravila o zaštiti potrošača propisana Zakonom o zaštiti potrošača. Pravila o pisanom prigovoru potrošača ne odnose se na pravne osobe, a na koje se primjenjuje Zakon o obveznim odnosima i Zakon o elektroničkoj trgovini.

 

IZJAVA O PRIVATNOSTI

 

Ova Izjava o privatnosti odnosi se na povjerljivost osobnih podataka koji su prikupljeni u procesu registracije Kupaca web stranice stresprotekt.com odnosno u procesu registracije Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima stresprotekt.com. Ova Izjava o privatnosti je sastavni dio Općih uvjeta poslovanja StresProtekt.


StresProtekt kao pružatelj usluga web stranice stresprotekt.com pridržava se važećih propisa s ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika, a posebice Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka EU. Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Udruga za prevenciju i pomoć osobama izloženim stresnim situacijama “StresProtekt”, Horvaćanska 75, 10000 Zagreb obrađuje osobne podatke. 


Upućuju se Kupci web stranice stresprotekt.com (u daljnjem tekstu Kupci) odnosno Korisnici primatelji obavijesti o proizvodima StresProtekt (u daljnjem tekstu Korisnici) da pročitaju sve navedeno na ovoj stranici kako bi lakše razumjeli koje podatke StresProtekt prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su vaša prava vezano za pristup osobnim podacima, ispravak, brisanje te Vaše pravo na prigovor.

 

Svaki Kupac odnosno Korisnik koji ima bilo kakva pitanja u vezi osobnih podataka može poslati e-mail poruku na adresu: ida@stresprotekt.com

 
Prihvaćanjem ove Izjave o privatnosti klikom prilikom registracije Kupca odnosno prijavom na web stranici stresprotekt.com od strane Korisnika primatelja obavijesti o proizvodima StresProtekt, Kupac odnosno Korisnik potvrđuje da je pročitao, razumio i da se slaže s obradom osobnih podataka kako ih ova Izjava utvrđuje.  

 

INFORMACIJE O ZAŠTITI PODATAKA

 

StresProtekt, kao voditelj obrade, osobne podatke prikuplja radi sklapanja i ispunjenja ugovora o kupoprodaji, dostave proizvoda, izrade dokumentacije vezane za kupoprodaju, tehničke podrške te autorizacije plaćanja putem kreditnih i debitnih kartica za što je pravna osnova određena člankom 6. stavkom 1. točka b) Opće uredbe o zaštiti podataka odnosno obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora te nadalje obrađuje osobne podatke radi evidencije ostvarenih narudžbi kupaca, jedinstvene identifikacija korisnika, analize poslovanja za što je osnova određena člankom 6. stavkom 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka jer je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa poboljšanja poslovanja i prilagođavanja proizvodnje prepoznavanja potreba tržišta, a u posebnim slučajevima ukoliko je kupac dao valjanu privolu tada kontaktne podatke možemo koristiti i za potrebe izravnog marketinga za što je pravna osnova određena člankom 6. točka 1.točka a ) ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više posebnih svrha.

 

Stupanjem na snagu ove izjave o privatnosti moguće je da će dosadašnji korisnici od StresProtekt-a primiti mail kojim tražimo od kupaca da potvrde svoju suglasnost na primanje StresProtekt obavijesti putem pošte, telefona, sms porukom ili e-porukom budući da ne možemo utvrditi način putem kojeg smo pohranili kontakt kupaca. 


Pitanja korisnika vezana uz zaštitu osobnih podataka mogu se uputiti na adresu Udruga za prevenciju i pomoć osobama izloženim stresnim situacijama “StresProtekt”, Horaćanska 75, 10000 Zagreb ili na mail adresu ida@stresprotekt.com 

 

Korisnik kao ispitanik odgovoran je i obvezan prije svakog davanja osobnih podataka pregledati i proučiti web stranicu stresprotekt.com.

 

OSOBNI PODACI KOJI SE OBRAĐUJU I KORIŠTENJE OSOBNIH PODATAKA

 

Na web stranici stresprotekt.com, StresProtekt prikuplja sljedeće osobne podatke ispitanika:

- ime i prezime,

- lozinku,

- broj telefona,

- adresa,

- adresu e-pošte,

- adresa slanja proizvoda,

- adresa slanja računa,

- poštanski broj,

- grad,

- spol,

- datum rođenja,

- tvrtka i OIB samo za tvrtke. 

 

Uvid u osobne podatke korisnika mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla vezano za ugovore o kupoprodaji koje kupci sklapaju s StresProtekt sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju ugovora o kupoprodaji kao što su dostavne službe, knjigovodstveni servisi, informatička podrška, i sl. s kojima pažljivo utvrđujemo i obujam i pitanje zaštite osobnih podataka kroz ugovorne odnose.

 

StresProtekt navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja ugovora, zaštite interesa korisnika i StresProtekt te sprječavanja eventualnih zloporaba, potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga StresProtekt koji za rezultat imaju povećanje zadovoljstva korisnika. za što je pravna osnova legitiman interes voditelja obrade opisan člankom 6. stavkom 1. točka f) Opće uredbe o zaštiti podataka.

 

POHRANA OSOBNIH PODATAKA

 

StresProtekt će osigurati da se osobni podaci korisnika drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe StresProtekt.

 

StresProtekt ne bilježi niti ne pohranjuje transakcijske podatke korisnika potrebne za plaćanje putem kartica. StresProtekt će čuvati osobne podatke onoliko koliko je to potrebno za svrhe  predviđene posebnim zakonskim propisima (npr. podatke o financijskim transakcijama temeljem zakona o računovodstvu čuvamo 11 godina). Ili do opoziva prava na korištenje kada je to želja ispitanika, a isto se ne kosi sa zakonskim propisima.


 

INFORMACIJE VEZANE ZA VAŠA PRAVA

 

U skladu s primjenjivim propisima o zaštiti privatnosti podataka, pripadaju Vam sljedeća prava:

 

- Pravo na informacije o Vašim osobnim podacima koje smo pohranili

- Pravo na traženje ispravka, brisanje ili ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka

- Pravo na prigovor na obradu podataka za razloge iz našeg vlastitog legitimnog interesa, javnog interesa, ili profiliranja, osim ako ne možemo dokazati da postoje uvjerljivi, opravdani razlozi koji nadilaze Vaše interese, prava i slobodu, ili da se takva obrada provodi u svrhu potvrde, primjene ili obrane pravnih zahtjeva

- Pravo na prijenos podataka

- Pravo na podnošenje prigovora Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

 

Možete u bilo kojem trenutku s budućim učinkom opozvati Vašu privolu vezanu uz prikupljanje, obradu i korištenje Vaših osobnih podataka. Za daljnje informacije pogledajte poglavlja iznad koja opisuju obradu podataka na temelju Vaše privole.

 

Za svako od ovih Vaših prava možete se obratiti na mail ida@stresprotekt.com.

 

Naš odgovor dobiti ćete najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

 

ZAŠTITA PODATAKA

 

StresProtekt iznimno drži do zaštite osobnih podataka i poduzeo je različite mjere opreza u svrhu zaštite osobnih podataka korisnika. Korisnik osobnim podacima na web stranici stresprotekt.com može pristupiti pomoću lozinke i adrese e-pošte.

 

LINKOVI NA DRUGE WEB STRANICE

 

Ova Informacija o zaštiti podataka odnosi se samo na upotrebu i korištenje podataka koje StresProtekt prikuplja od ispitanika.

 

Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice stresprotekt.com imaju vlastite izjave o povjerljivosti i politike privatnosti. Ako preko web stranice stresprotekt.com korisnik posjeti jednu ili više drugih web stranica, StresProtekt preporučuje korisnicima da pregledaju izjavu o povjerljivosti podataka te stranice jer  StresProtekt nije odgovoran za načine i uvjete rada na drugim web stranicama

 

OSTALI PODACI 

 

Prema zakonu Europske unije, StresProtekt obavještava korisnike da web stranica stresprotekt.com koristi kolačiće (eng. cookies) kako bi mogla osigurati najvišu kvalitetu usluge.

                                                                        

Kolačići u pregledniku korisnika omogućuju StresProtekt da osigura rad svih funkcija internetskog portala, da određene sadržaje prilagodi posebno za pojedinog korisnika i analizom posjeta stalno poboljšava internetski portal.

 

Kako se kolačići (eng. cookie) pohranjuju korisnik može podesiti u postavkama preglednika. U svrhu poboljšavanja iskustva pregledavanja web portala, StresProtekt mora na računalo korisnika spremiti malenu količinu informacija (kolačića - eng. naziv cookies). Preko 90% svih web stranica koristi ovu praksu, no prema regulacijama Europske unije od 25.03.2011. godine StresProtekt je obvezan prije spremanja kolačića zatražiti pristanak korisnika.

 

Korištenjem web stranice stresprotekt.com korisnik pristaje na uporabu kolačića.

 

Blokiranjem kolačića korisnik i dalje može pregledavati web stranicu, no neke njezine mogućnosti mu mogu biti nedostupne.

 

ŠTO JE KOLAČIĆ?

 

Kolačić je informacija spremljena na računalo korisnika od strane web stranice koju je posjetio. Kolačići obično spremaju postavke korisnika, postavke za web stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada korisnik ponovno otvoriti istu web stranicu Internet preglednik šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici.

 

Navedeno omogućava StresProtekt da prikaže informacije prilagođene potrebama svakog pojedinog korisnika. Kolačići mogu spremati širok pojas informacija uključujući osobne informacije (kao što je  ime ili adresa e-pošte korisnika). Ipak, ova informacija može biti spremljena jedino ako korisnik  navedeno omogući - web stranice ne mogu dobiti pristup informacijama za koje im korisnik nije dao dozvolu i ne mogu pristupiti drugim datotekama na računalu korisnika.

 

Zadane aktivnosti spremanja i slanja kolačića korisnicima nisu vidljive. Ipak, korisnik može promijeniti svoje postavke Internet preglednika na način da isti može sam birati želi li zahtjeve za spremanje kolačića odobriti ili odbiti na način da obriše spremljene kolačiće automatski pri zatvaranju internet preglednika i slično.

 

Osim osobnih podataka, StresProtekt može od korisnika zatražiti i druge podatke kojima se iste ne može identificirati, te se ne smatraju osobnim podacima (primjerice podatke o načinu korištenja stranica, računalu, internetskom poslužitelju, preferencijama, hobijima, interesima, aktivnostima), a koje StresProtekt omogućuju kvalitetnije, preciznije i osobnije odabiranje podataka za korisnike, unapređenje web stranice te dodatno usmjeravanje i prilagođavanje njezinih sadržaja korisnicima. Na temelju tih podataka StresProtekt saznaje informacije o tome koji su sadržaji najpopularniji među kojim korisnicima.

 

PROMJENE INFORMACIJE O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

 

StresProtekt može izmijeniti ovu Informaciju o zaštite osobnih podataka u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta na web stranici stresprotekt.com. Izmjene i dopune Općih uvjeta zaštite osobnih podataka stupaju na snagu odmah po objavi na web stranici stresprotekt.com te se stoga preporučuje da se korisnici informiraju o važećoj politici privatnosti u trenutku posjete stranici.

 

RAZDOBLJE U KOJEM ĆE OSOBNI PODACI BITI POHRANJENI  


StresProtekt pohranjuje osobne podatke registriranih kupaca web stranice stresprotekt.com na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija i šest mjeseci nakon prestanka registracije kupca u kojem razdoblju će biti riješene eventualne reklamacije iz prethodnog razdoblja. StresProtekt pohranjuje osobne podatke registriranih korisnika primatelja obavijesti o proizvodima i akcijama na razdoblje dok se ostvaruje svrha obrade, a to je razdoblje do trenutka do kada je aktivna registracija. 


BRISANJE OSOBNIH PODATAKA (PRAVO NA ZABORAV)


Kupac i korisnik ima pravo u bilo kojem trenutku zatražiti brisanje osobnih podataka (pravo na zaborav). Kupac to može učiniti zahtjevom na mail adresu ida@stresprotekt.com i podaci će biti izbrisani bez odgađanja. Korisnik ima mogućnost podnošenja zahtjeva za brisanje u svakoj obavijesti koju primi od StresProtekt putem maila odnosno može poslati e-mail poruku na mail adresu ida@stresprotekt.com u kojoj navodi da se njegovi osobni podaci izbrišu. 

 

IZMJENA IZJAVE O PRIVATNOSTI 


Ovu Izjavu o privatnosti, StresProtekt može izmijeniti u bilo kojem trenutku objavljivanjem izmijenjenog teksta Izjave o privatnosti na stresprotekt.com web stranici. Zato StresProtekt poziva kupce i korisnike da povremeno pregledaju ovu Izjavu o privatnosti na kojoj će biti označene nove izmjene, ako ih je u prethodnom periodu bilo. Ukoliko se kupac ili korisnik ne slaže s ovom Izjavom o privatnosti, upućujemo kupca i korisnika da napusti te ne pristupa i ne koristi web stranicu stresprotekt.com. Izmjena izjave o privatnosti stupa na snagu odmah nakon objave na web stranici stresprotekt.com. Nastavak uporabe web stranice StresProtekt od strane kupca i korisnika nakon stupanja na snagu izmjena, podrazumijeva da kupac i korisnik potvrđuje i prihvaća izmijenjenu Izjavu o privatnosti. 
 


StresProtekt

Ida Juranić 

visa electron.png
mastercard.png
maestro.png
visa.png
paypal.png
vbv.png
mc sc.png